Orgaandonatie en donatie menselijk lichaamsmateriaal

Je kan voortaan 4 beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na het overlijden vastleggen:

 • donatie van organen voor transplantatie;
 • donatie van weefsels en cellen voor transplantatie;
 • donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen;
 • donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek. Opgelet: dit is niet hetzelfde als lichaam schenken aan de wetenschap.

Iedereen die in het bevolkingsregister is ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), is automatisch orgaandonor of donor van menselijk lichaamsmateriaal (weefsel en cellen) tenzij:

 • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd;
 • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat je wil wordt gerespecteerd, kan je verklaren:

 • dat je orgaandonor bent of donor van menselijk lichaamsmateriaal;
 • dat je je verzet tegen elke wegname van organen, weefsels en cellen.

Geregistreerd vóór juni 2020?

Je wilsverklaring orgaandonatie blijft behouden. De 3 bijkomende wilsverklaringen worden beschouwd als een ‘stilzwijgende of veronderstelde toestemming’. Dit betekent dat men er van uitgaat dat niet alleen je organen maar ook je weefsels en cellen mogen verwijderd worden.

 • Indien je voor juni 2020 je uitdrukkelijke toestemming gaf voor orgaandonatie, gaat men er van uit dat niet alleen je organen maar ook je weefsels en cellen mogen verwijderd worden voor transplantatie of donatie.
 • Indien je voor juni 2020 verzet aantekende, gaat men er van uit dat je organen, weefsels en cellen niet mogen verwijderd worden voor transplantatie of voor donatie.

Indien je voor deze 3 bijkomende wilsverklaringen je uitdrukkelijke toestemming wenst te geven of verzet wenst aan te tekenen, kan je dit laten registreren bij de dienst Sociale Zaken in het gemeentehuis. Maak hieronder een afspraak of via T 02 454 19 19.

Voor wie?

Je kan een registratie i.v.m. orgaandonatie of donatie van menselijk lichaamsmateriaal vooraf opstellen als je wilsbekwaam bent.

Je kan voor elk punt volgende zaken kenbaar maken:

 • verzet
 • uitdrukkelijke toestemming
 • intrekking van een eerdere wilsverklaring

Procedure

1. Online via Klikvoororgaandonatie.be

2. Via je huisarts

3. Via het loket

Je kan je keuze laten registreren bij de dienst Sociale Zaken in het gemeentehuis.

Hiervoor dien je een verklaringsformulier in te vullen. Je ontvangt dit formulier ook bij de dienst Sociale zaken.

Afspraak maken

De registratie in het Rijksregister gebeurt volledig digitaal en er wordt een kennisgeving gestuurd naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Je ontvangt een ontvangstbevestiging die je zelf dient te bewaren.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Afhandeling

Deze aanvraag is levenslang geldig.

De aanvrager kan zijn of haar wilsverklaring op elk moment wijzigen of intrekken. Trek je de verklaring in, dan verdwijnen de gegevens uit de databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Je gaat dan opnieuw stilzwijgend akkoord met orgaandonatie.

Je kan deze aanvraag combineren met een aanvraag 'wilsverklaring inzake euthanasie' en een aanvraag 'negatieve wilsverklaring'.

Je kan deze aanvraag niet combineren met een aanvraag 'lichaam schenken aan de wetenschap'.

Na de afhandeling en registratie van de aanvraag, kan je een Leifkaart aanvragen. Hierop staan al je wilsverklaringen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be