Raad voor maatschappelijk welzijn

Het OCMW wordt beheerd door de raad voor maatschappelijk welzijn (dit wordt ook de OCMW-raad genoemd). De samenstelling van de OCMW-raad is dezelfde als die van de gemeenteraad. Maandelijks wordt een vergadering gehouden die geleid wordt door de voorzitter en technisch ondersteund wordt door de algemeen directeur en de adjunct-algemeendirecteur. De voorzitter is dezelfde als de voorzitter van de gemeenteraad.

De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid behoort van het OCMW en staat daarmee in voor het algemeen beheer en het nemen van de belangrijkste beslissingen. Hij stippelt het beleid uit van het OCMW en voert dit uit.

Raadpleeg de notulen van de installatievergadering van 02.01.2019

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be