Register standplaats wekelijkse markten

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kan je hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen.

Als kandidaat-aanvrager word je, mits je over de nodige documenten beschikt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor je als eerste in aanmerking komt, kan je een abonnement krijgen.

Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor je je kandidaat kan stellen.

Voorwaarden

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als je voeding wenst te verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil verkopen (geen consumptie ter plaatse), is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen

Procedure

Je dient je kandidatuur in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • een kopie van je machtiging als werkgever;
 • een kopie van je e-ID;
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing);
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing);
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief aan gemeentebestuur Asse, dienst Integrale Veiligheid,Brusselsesteenweg 551, 1731 Zellik
 • per e-mail aan marktenkermis@asse.be

Je aanvraag wordt chronologisch ingeschreven in het wachtregister.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats.

Bedrag

De aanvraag tot opname in het wachtregister is gratis.
De kostprijs voor het abonnement vaste standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting-/retributiereglement.

Regelgeving

 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be