Standplaats kermissen

Voor een standplaats op de openbare kermis moet je je kandidaat stellen bij de gemeente. Je kan een standplaats aanvragen voor: 

 • een abonnement;
 • de duur van de kermis (‘blauwe zone’).

Een standplaats wordt toegewezen na bekendmaking van een vacature. Indien er kort (15 dagen) voor de opening een plaats vrijkomt, kan er gewerkt worden met spoedprocedure.

Een abonnement is de algemene regel en wordt toegewezen als je 3 jaar na elkaar eenzelfde standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen.

Voor een standplaats van een kermisactiviteit buiten openbare kermis heb je de toelating van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een standplaats op de openbare kermis moet je in het bezit zijn van volgende machtiging:

 • Voor de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel: een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van kermisactiviteiten.
 • Voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: een machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten.

Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Procedure

Je stelt je kandidatuur, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de vacature en het gemeentelijk kermisreglement. Bij jouw kandidatuur voeg je volgende documenten

 • een kopie van je machtiging
 • een kopie van je e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • voor attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiche na montage), het bewijs van periodiek nazicht en onderhoudsinspectie
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Je kan de aanvraag indienen:

 • per post aan gemeentebestuur Asse, dienst Integrale Veiligheid, Brusselsesteenweg 551, 1731Zellik
 • per e-mail aan marktenkermis@asse.be
 • online via het e-formulier (zie onderaan de pagina)

De gemeente beslist over de toekenning van de standplaats aan de hand van één of meerdere criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging;
 • de technische specificaties;
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
 • de deskundigheid van de uitbater, de aangestelde-verantwoordelijken en het personeel;
 • de nuttige ervaring;
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Bedrag

De aanvraag voor een standplaats is gratis.

De kostprijs voor de standplaats is gratis. Gelet op de Gemeenteraad van 18 maart 2019 art. 13.4 wordt er bij gebruik van een verdeelkast een bedrag 16,71 euro per 3 maanden gevraagd (deze prijs kan door prijsindexatie nog wijzigen).

Regelgeving

Meer info

Geldigheidsduur van een abonnement

Een abonnement wordt je toegewezen na een ononderbroken periode van 3 jaar op dezelfde plaats op dezelfde kermis in de zone ‘abonnementen’.
Het abonnement heeft een duurtijd van 5 jaar en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.

Geldigheidsduur voor de duur van de kermis

De standplaats in de ‘blauwe zone’ is geldig voor de duur van de kermis.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be