Vast bureau

Raadpleeg hier de besluitenlijst van het vast bureau

De samenstelling van de leden van het vast bureau is dezelfde als deze van het college van burgemeester en schepenen. Ook hier is de burgemeester de voorzitter. De algemeen directeur en de adjunct-algemeendirecteur wonen de vergaderingen bij en stellen de notulen op. 

Het vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW en het bepalen van het beleid inzake intern gerichte activiteiten van het OCMW.

Raadpleeg de notulen van de installatievergadering van 02.01.2019

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be