Wijziging of overdracht abonnement voor standplaats op de openbare markt

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Deze standplaats wordt ingetekend op een marktplan waarop de specifieke locatie en de kenmerken (afmetingen, gegevens van de abonnee, …) van het abonnement worden vastgelegd.

Wanneer een standplaats per abonnement vrijkomt, raadpleegt de gemeente eerst haar kandidaturenregister om een geschikte kandidaat te vinden. In dit kandidaturenregister staat elke nieuwe aanvraag voor een standplaats geregistreerd. Indien het kandidaturenregister geen geschikte kandidaat bevat, schrijft de gemeente een vacature uit.

Bij de overdracht van een abonnement gaat de abonnee zelf op zoek naar een geschikte kandidaat. De gemeente controleert of de overdracht aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Om een abonnement te kunnen wijzigen, moet je in het bezit zijn van een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart) en uiteraard ook over een standplaats per abonnement beschikken.

Om een abonnement te wijzigen (uitbreiding of verplaatsing) dien je een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente. Jouw aanvraag wordt geregistreerd in het kandidaturenregister dat bij het vrijkomen van een standplaats per abonnement wordt geraadpleegd.

Een overdracht van je abonnement is toegelaten, mits de overnemer voldoet aan volgende voorwaarden:

 • beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart);
 • voortzetten van de specialisatie van de overlater op de overgedragen plaats;
 • binnen het eerste jaar na overdracht de standplaats niet opnieuw overdragen;
 • de overnemer mag de overgedragen standplaats pas innemen als de gemeente heeft vastgesteld dat de overnemer over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten beschikt en de onderneming van de overnemer het maximum aantal standplaatsen per onderneming, zoals bepaald in het gemeentelijk reglement, niet overschrijdt.

De overdracht van een abonnement kan betrekking hebben op één of meerdere standplaatsen en betekent niet noodzakelijk de stopzetting van je activiteiten in zijn geheel.

Procedure

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief naar Gemeentebestuur Asse, dienst Integrale Veiligheid, Brusselsesteenweg 551, 1731 Zellik
 • per e-mail aan marktenkermis@asse.be

De aanvraag voor een wijziging van een abonnement moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten:

 • een kopie van je machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten;
 • een kopie van je abonnement.

De aanvraag voor een overdracht van een abonnement moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten:

 • een kopie van je machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten;
 • een kopie van je abonnement;
 • een kopie van de machtiging van de overnemer.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Regelgeving

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be