Inname openbaar domein

Een inname van het openbaar domein kan o.a. gebeuren in het kader van een verhuis, leveringen, verbouwingen of een werf waarbij je bijvoorbeeld stellingen, containers of een kraan plaatst.

Voor een dergelijke inname van rijbaan, voetpad, fietspad, parkeerstrook of berm heb je een vergunning nodig.

We raden je aan om eerst de uitleg hieronder even door te nemen. Als je al voldoende op de hoogte bent, kan je je aanvraag hier alvast indienen.

Ik wil een aanvraag indienen voor inname van het openbaar domein

Wie moet de aanvraag indienen?

  • Als je enkel een plaats inneemt waar je normaal kan of mag parkeren, kan je als particulier zelf de aanvraag indienen.
  • Als de werken hinder veroorzaken, dient de persoon die de werken uitvoert (meestal de aannemer) de aanvraag te doen. 

Wanneer moet de aanvraag ingediend worden?

Aanvragen zonder hinder (voetpad 1,5 m vrij of enkel inname van parkeerplaatsen):

Je dient de aanvraag minstens 5 werkdagen vóór de startdatum in.

Bij werken mét hinder:

Je dient de aanvraag minstens 20 werkdagen vóór de startdatum in.

Bij een inname met verkeershinder moet je een signalisatieplan opmaken. De signalisatie is nodig om de tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie aan te duiden

Opgelet!

  • Aanvragen waarbij het afsluiten van de straat wordt gevraagd of die een grote impact hebben op het verkeer, dienen eerst ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepen. Na akkoord kan de toelating opgemaakt worden. De aanvrager dient eveneens de omwonenden schriftelijk in kennis te stellen van de voorziene hinder en duur van de werken.
  • Bij innames op gewestwegen wordt de aanvraag eveneens ter goedkeuring overgemaakt aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.

Na akkoord kan de vergunning worden opgemaakt. 

Hoeveel kost een inname van het openbaar domein?

0,38 euro/m2/dag

Dit tarief verdubbelt:

  • bij bezetting van betalende parkeerplaatsen;
  • indien de openbare weg volledig wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.

Het minimumbedrag voor een aanvraag bedraagt 7,48 euro per dag.

  • Je betaalt per dag per m² die je aanvraagt, zelfs als je die plaats maar enkele uren gebruikt.
  • Je kan de inname bij voorkeur online betalen of met Bancontact in het gemeentehuis na afspraak.
  • De toelating voor de inname van het openbaar domein wordt pas afgeleverd na betaling van het verschuldigde bedrag.

Hoe kan je de inname aanvragen? 

Je vult het online-aanvraagformulier in via de aanvraagmodule.

Ik wil een aanvraag indienen voor inname van het openbaar domein

Als je problemen ervaart bij het invullen van het aanvraagformulier, dan ben je welkom in het gemeentehuis na afspraak via T 02 454 19 19.

Als de gevraagde inname impact heeft op het verkeer, breng je een signalisatieplan mee om dit te bespreken.

Hoe ontleen en/of plaats je parkeerverbodsborden? 

Parkeerverbodsborden kan je op vertoon van de toelating inname openbaar domein afhalen bij de werkliedencentrale.

Het gemeentebestuur leent enkel signalisatie uit aan private personen. Zelfstandige aannemers dienen zelf de signalisatie, voorzien volgens de vergunning, te plaatsen.

De signalisatie moet je ten laatste 48 uur vóór de aanvangsdatum van de inname plaatsen met vermelding van de exacte periode van de inname.

Waar kan je andere verkeerssignalisatie huren of kopen?

Bij een inname met verkeershinder moet de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie aangeduid worden met signalisatie en dit conform het goedgekeurde signalisatieplan. De gemeente ontleent geen verkeerssignalisatie (uitgezonderd parkeerverbodssignalisatie). Je kan hiervoor terecht bij een private signalisatiefirma.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be