Braderie en manifestaties

Een manifestatie ter bevordering van de lokale handel, bijv. een braderij, heeft als doel de lokale handel te bevorderen en richt zich in de eerste plaats op de lokale handelaar, producent, ambachtsman, landbouwer, vereniging, ...

Een manifestatie ter bevordering van het lokale gemeenschapsleven, bijv. een jaarmarkt of kerstmarkt, heeft als doel het lokale gemeenschapsleven te bevorderen en richt zich eveneens in de eerste plaats op de hierboven vermelde doelgroepen.

Beide activiteiten zijn vrijgesteld van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (= leurkaart). Deze vrijstelling geldt voor alle deelnemers.

Voor de organisatie van een dergelijke manifestatie heb je een toelating van het gemeentebestuur nodig.

Indien je alcoholische en/of gegiste dranken serveert in een tijdelijke drankgelegenheid in het kader van een sportieve, culturele of politieke manifestatie, is een speciale machtiging van het college en burgemeester en schepenen vereist. Voorbeelden van sterke drank zijn: wodka, rum, cognac, whisky, gin, … maar ook alcoholpops en cocktails vallen onder deze noemer.

Deze machtiging is een toelating die de organisator van de manifestatie moet aanvragen en die van toepassing is op alle drankgelegenheden van de gehele manifestatie.

Deze machtiging kan je samen met de aanvraag van de manifestatie of braderie aanvragen via het evenementenloket.

Voorwaarden

Elke deelnemer (handelaar, producent, …) moet zich duidelijk identificeren tijdens de manifestatie.

  • Voor lokale handelaars of standhouders met een kraam voor de eigen winkel, doet het uithangbord aan het winkelpand dienst als identificatie.
  • Alle andere deelnemers (standhouders met een kraam die niet voor een eigen winkel staan, standhouders van buiten de gemeente, …), moeten zich identificeren via een duidelijk identificatiebord.

Dit identificatiebord moet zichtbaar opgesteld worden en minstens volgende informatie bevatten:

  • de naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijk persoon voor eigen rekening uitoefent of de naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt;
  • de firmanaam en/of benaming van de onderneming of vereniging;
  • de gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd (bedrijven zonder zetel in België moeten zowel de gemeente als het land vermelden);
  • het ondernemingsnummer (= inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Procedure

Als organisator van de manifestatie of evenement moet je een aanvraag indienen via het evenementenloket.

Bedrag

De aanvraag en de toelating zijn gratis.

Regelgeving

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be